Efficiëntie in het mbo neemt toe, onderwijssysteem lijkt minder flexibel te worden

Efficiëntie in het mbo neemt toe, onderwijssysteem lijkt minder flexibel te worden
Dit blijkt uit het verslag van de Inspectie van Onderwijs dat 15 april 2015 is gepubliceerd.

15 april 2015

Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in De Staat van het Onderwijs - Onderwijsverslag 2013/2014, dat de inspectie op 15 april presenteerde  tijdens haar Onderwijscongres 2015.


Schoolloopbanen korter en druk op overgangen

Het aantal leerlingen en studenten dat vertraging tijdens hun schoolloopbaan oploopt, neemt af. Echter de overgang naar een andere schoolsoort is lastiger.


Kwaliteitszorg en -borging zorgen voor hogere onderwijskwaliteit

De kwaliteitszorg wordt ook beter verankerd, waarmee een terugval in kwaliteit wordt voorkomen. In het mbo heeft de helft van de instellingen de kwaliteitsborging op orde tegen een kwart twee jaar eerder.

Scholen waar de kwaliteitszorg en -borging op orde is, hebben meestal een onderwijsproces van hoger niveau. Wel blijft het lastig om de verbeterslagen tot in de klas of de les door te voeren. Lesbezoeken door interne begeleiders en teamleiders kunnen dit verbeteren.


Scholen kunnen veel van elkaar leren

De inspectie komt prachtige voorbeelden tegen van scholen en opleidingen met een hoge kwaliteit waar leerlingen en leraren gemotiveerd zijn. Leraren, schoolleiders en bestuurders benutten er de vrijheid die ze hebben om hun onderwijs naar eigen overtuiging in te richten. De goede voorbeelden geven ook aan dat er veel van elkaar geleerd kan worden.


Aandachtspunten voor het komend jaar

Iedereen in het onderwijs heeft te maken met ontwikkelingen die zich over alle sectoren uitstrekken. Het afgelopen jaar hebben scholen en opleidingen met name veel tijd en energie besteed aan vernieuwingen, sociale veiligheid en passend onderwijs.

 

 

Vorige pagina
Top