Keuzedelen nieuw onderdeel mbo-opleiding

Keuzedelen nieuw onderdeel mbo-opleiding
Een van de keuzedelen heeft betrekking op internationalisering. De verwachting is dat er meerdere zullen volgen. Met deze keuzedelen kan de mbo-student zich verbreden of verdiepen. Het basis-, profiel- en het keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding. Het keuzedeel vormt geen eis voor diplomering maar moet wel geëxamineerd worden.

18 maart 2015

Voorbeelden van keuzedelen
Een keuzedeel kan een regionale inkleuring krijgen, zodat een mbo-student zijn arbeidsmarktpositie versterkt voor sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn. Bijvoorbeeld voor de havens in Rotterdam of de watersportindustrie in zuidwest Friesland. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroom naar een hoger niveau binnen het mbo, of naar het hbo.

Voorstel voor een keuzedeel?
Het initiatief voor een keuzedeel kan komen van een paritaire commissie of vanuit de regio. Een regionaal initiatief kan bij een bedrijf, een onderwijsinstelling of een brancheorganisatie ontstaan. Ziet u mogelijkheden in dit nieuwe element van de kwalificatiestructuur en heeft u een idee voor een keuzedeel? Initiatieven voor nieuwe keuzedelen kunnen worden ingediend bij één van de 17 kenniscentra.

Brochure 'Keuzedelen een 'plus' op het mbo-diploma'


Keuzedeel internationalisering
Internationaal I: interculturele intelligentie


Lees meer over de keuzedelen


Bron: website SBB

Vorige pagina
Top