Aanscherping volwasseneneducatie

Ondanks verbeteringen moet volwasseneneducatie aantrekkelijker, educatiever, toegankelijker en flexibeler worden.

13 augustus 2015

Genoemde aspecten zijn onderdeel van het Brugge Communiqué dat in 2010 door de Europese Commissie en de lidstaten werd vastgesteld. In juni 2015 werd de balans opgemaakt. Wat zijn de trends in de volwasseneneducatie en wat moet er gedaan worden om deze aspecten waar te maken.


In de Cedefop briefing note leest u meer over de bevindingen c.q. resultaten die verschillende onderzoeken hebben opgeleverd.

Vorige pagina
Top