Het beroepsonderwijs van de buren

Een gids voor samenwerking in de Nederlands-Duitse grensregio.

21 juli 2015

        


Deze gids, zowel Nederlands- als Duitstalig, is samengesteld door Lambert Teerling in opdracht van de EUREGIO (www.deutschland-nederland.eu).


Een houvast voor de lezer bij het verkennen van het onderwijssysteem van de buren in de praktijk, zodat men in contacten met collega’s uit het buurland hopelijk eerder begrijpt vanuit welke achtergrond deze denkt en handelt.

In de inleiding wordt beschreven hoe de beide systemen in de afgelopen decennia op fundamentele punten uit elkaar zijn gegroeid. Vervolgens worden rond acht thema’s de belangrijke verschillen én overeenkomsten uiteengezet en toegelicht. Er wordt getracht een verklaring te geven voor aspecten van het andere systeem die opmerkelijk anders en zelfs onverklaarbaar schijnen.
 

Vorige pagina
Top