20 miljoen euro extra voor 'duurzame inzetbaarheid' (ESF)

Vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd en continue ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het van belang om mensen langer en productief aan het werk houden.

17 juli 2015

 

Het geld is vrijgemaakt uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en is onder meer bedoeld voor omscholing. Werknemers kunnen met up-to-date kennis en vaardigheden  beter inspelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt. 


Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen in de periode van 19 oktober tot en met 13 november 2015 een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap SZW.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale subsidiehoogte  € 10.000,00. De aanvraag moet gericht zijn op onderstaande thema's:


Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement


Lees meer >>

Vorige pagina
Top