Europese subsidieprogramma's stimuleren groei van banen en kennis

De programma's zoals onder meer Horizon en Erasmus+ bevorderen de samenwerking tussen de EU-lidstaten.

09 juli 2015

De eerste evaluatie van de Europese Commissie over de behaalde resultaten in relatie tot de 2020-doelstellingen.

De evaluatie zal jaarlijks plaatsvinden tot en met 2020.


      accompanying the document     


  • Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of the Union's finances based on the results achieved.
   


Vorige pagina
Top