Riga-verklaring onderwijsministers voor betere aansluiting arbeidsmarkt

Riga-verklaring onderwijsministers voor betere aansluiting arbeidsmarkt
Met de Riga Conclusions wordt er voortgebouwd op onder andere de Kopenhagen en Brugge Communiqués en tegemoet gekomen aan de ET 2020-strategieën en de agenda voor banen en groei.

26 juni 2015

Voor het ondertekenen van de Riga Conclusions zijn op 22 juni 2015 de onderwijsministers van de lidstaten, Europese sociale partners en de Europese Commissie bijeengekomen.


Met deze aanpak voor de komende vijf jaar willen de onderwijsministers zorgen voor het ontwikkelen van relevante beroepsvaardigheden binnen het mbo, maar ook langdurige inzetbaarheid en aanpassingsvermogen aan veranderende vaardigheden. Daarnaast zijn de voorstellen vanuit de Riga Conclusions gebaseerd op het succesvol implementeren van de hervormingen en het verhogen van de mbo-kwaliteit. Het doel hiervan is het aantal werklozen verlagen en zorgen voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.


Er is vanuit de Europese mbo-sector een joint declaration opgesteld waarin de steun en commitment voor de Riga Conclusions is opgenomen.
Met de ondertekening van de Riga Conclusions zijn de volgende prestatievoorstellen binnen het mbo gedaan voor de periode 2015-2020:

  • Het stimuleren van work-based learning. In het bijzonder het stimuleren van apprenticeships waarbij mbo-instellingen en het bedrijfsleven samenwerken om de transitie naar een baan makkelijker te maken.
  • Het kwaliteitsborgingmechanisme verder ontwikkelen, gebaseerd op leeruitkomsten.
  • Het toegankelijker maken van het mbo en het behalen van een mbo-diploma vereenvoudigen.
  • Versterken van de belangrijkste competenties in de curricula en meer mogelijkheden tot verwerven van vaardigheden.
  • professionele ontwikkeling van docenten binnen het onderwijs en op de werkvloer.

        


Vorige pagina
Top