Kamerbrief voortgang sectorplannen

Kamerbrief voortgang sectorplannen
In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners met elkaar afspraken gemaakt over maatregelen om de economische crisis te bestrijden en de werkloosheid terug te dringen.

09 juni 2015

Een van deze maatregelen is de cofinanciering van sectorplannen van sociale partners. 77 sectorplannen zijn inmiddels met de uitvoering gestart.


Deelnemers worden bijvoorbeeld geschoold zodat zij aan het werk kunnen blijven, of zijn juist ingestroomd op een leerwerkbaan.
 

Met deze brief informeert de Minister van Social Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher de Voorzitter van de Tweede Kamer over:

  • De stand van de economie en de arbeidsmarkt;
  • Doel van de sectorplannen;
  • De stand van zaken van de eerste twee tranches van ingediende sectorplannen;
  • De stand van zaken van de derde tranche sectorplannen;
  • Doel en opzet van de monitoring en evaluatie;
  • De beëindiging van het Actieteam Crisisbestrijding ingesteld door de Stichting van de Arbeid.


Lees meer


Vorige pagina
Top