Stand van zaken EU-landen en hun nationale kwalificatiekaders

Stand van zaken EU-landen en hun nationale kwalificatiekaders
Met het rapport 'National Qualifications Framework developments in Europe' brengt Cedefop de ontwikkeling en implementatie van de NQF's in beeld en in kaart.

29 mei 2015

                               


Het rapport geeft een beschrijving van 42 kwalificatiekaders uit 38 landen, waaronder ook Nederland.

In het overzicht zijn de NQF's in 38 Europese landen schematisch weergeven: (aantal)levels, fase van ontwikkeling en meer.

Het aantal landen dat nationale kwalificatiekaders ontwikkelt, blijft groeien. Ook wordt er meer gebruik gemaakt van leeruitkomsten. Dit zijn enkele voorbeelden van impact van de nationale kwalificatiekaders, beschreven in een rapport van Cedefop. Het rapport analyseert 42 kwalificatiekaders in 38 landen, waaronder ook Nederland.


Cedefop analyseert in het rapport National qualifications framework developments in Europe de ontwikkeling en implementatie van de nationale kwalificatiekaders (NQF’s). Ten opzichte van 2013 is het aantal landen waar de NQF volledig operationeel is gegroeid van vijf naar zeven landen, waaronder Nederland. In totaal gebruiken 38 landen kwalificatiekaders.


De NQF’s hebben volgens Cedefop op meerdere manieren impact. Een voorbeeld hiervan is de algehele focus die is ontstaan op leeruitkomsten dankzij de NQF’s. Daarnaast kwamen er door de implementatie van de NQF’s belanghebbenden uit het onderwijsveld bij elkaar die eerder geen contact met elkaar hadden. Verder draagt de NQF bij aan institutionele hervormingen in individuele landen.


bron: Neth-ER

Vorige pagina
Top