Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Open oproep indienen voorstellen voor onderzoekspresentaties

26 mei 2015

De betekenis van praktijkgerichtonderzoek wordt in het mbo steeds groter. Werk je in het mbo - bijvoorbeeld als leraar, beleidsmedewerker, trainer of teamleiders - en ben je betrokken bij onderzoek? Wil je jouw eigen onderzoek presenteren én kennis nemen van onderzoek van anderen? Dan nodigen we je van harte uit jouw onderzoek op 12 november (2015) te presenteren op de eerste onderzoeksdag voor het mbo!

De Mbo Onderzoeksdag wil een platform zijn voor leraren en andere geïnteresseerden in het mbo om onderzoek met collega’s te delen en contacten te leggen met onderzoekende leraren van andere scholen.


Onderzoek presenteren

Deze onderzoeksdag is bedoeld voor leraren, beleidsmedewerkers, trainers of teamleiders die in het mbo onderzoek doen én voor hen die benieuwd zijn naar de ervaringen met onderzoek van hun collega’s. Op de onderzoeksdag zijn een aantal workshops gepland, waarin leraren hun onderzoek presenteren aan vooral andere leraren. Denk aan een presentatie van ongeveer 15 minuten en een vervolggesprek van ook ongeveer 15 minuten. In elke workshop staan twee onderzoeken centraal. Presentaties zijn interactief: het gesprek met de deelnemers aan de workshop staat voorop. Een ervaren gespreksleider begeleidt het gesprek.


Verschillende accenten

In een presentatie kun je verschillende accenten leggen.
Bijvoorbeeld: 

  • Presenteer onderzoek als middel om een acuut praktijkprobleem op te lossen;
  • Geef inzicht in je (geslaagde) zoektocht om een praktijkprobleem zo te omschrijven dat het onderzoekbaar wordt;
  • Laat zien hoe opbrengsten hun weg hebben gevonden in nieuwe werkwijzen of afspraken in de school/het team.


Indienen voorstel

Format voorstel voor onderzoekspresentatie

Alle indieners krijgen feedback op hun voorstel. De bedoeling van de feedback is om je voorstel uit te werken tot een mooie presentatie op de onderzoeksdag. Indienen van een voorstel kan tot en met 9 juni 2015 via het e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl. Via het mailadres kun je ook meer informatie vragen over de Mbo Onderzoeksdag en de onderzoekpresentaties.

Volg verder de berichten over de Mbo Onderzoeksdag op deze website.
De Mbo Onderzoeksdag 2015 is een gezamenlijk initiatief van Deltion College, ROC  Landstede, hogeschool Windesheim en ecbo.

 

Bron: ecbo | www.ecbo.nl

Vorige pagina
Top