Continuing VET and Training in Europe: the way ahead

Continuing VET and Training in Europe: the way ahead
Resultaten van onderzoeken naar CVET die inzicht geven in wat de volwasseneneducatie bijdraagt aan de economische en maatschappelijke uitdagingen in Europa.

01 oktober 2015

Vorige pagina
Top