Instrumenten

voor inbedding internationalisering in het onderwijsbeleid en kwaliteitszorg in opleidingsteams in het mbo.
CINOP Erasmus+ heeft verschillende instrumenten ontwikkeld in het kader van de publieke programma's die zij uitvoert.

Kwaliteit- en Impactscan (KIS 2020)

Een instrument voor inbedding van internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs. 2020 verwijst naar de Europese doelen; het strategisch beleidskader van de Europese Commissie op het terrein van onderwijs en leven lang leren. Het doel van deze toolkit is u te helpen bij het (verder) integreren van internationalisering in het onderwijs en inbedden van internationalisering in uw beleid en organisatie. Deze website biedt u naast het werkboek en oefeningen, die tevens als pdf te downloaden zijn, ook direct toegang tot de inventarisatiescan, de contextscan en de docentenscan.


NLQAVET

Een instrument voor het werken aan kwaliteitszorg in opleidingsteams in het mbo. Verhalen, adviezen en opbrengsten die hierin zijn opgenomen, kunt u als handvat gebruiken of ter inspiratie inzetten als u zelf aan de slag gaat met het werken aan een kwaliteitscultuur binnen een opleidingsteam ter bevordering van kwaliteitszorg. 


Vorige pagina
Top