Volwasseneneducatie

Het stimuleren en verbeteren van het leren van volwassenen in Europa staat centraal. CINOP voert hiervoor de volgende taak uit.

EPALE

Een laagdrempelig online platform (‘community’) waar iedereen die zich bezig houdt met het leren van volwassenen in Europa, elkaar vindt, kennis deelt en ideeën opdoet.  EPALE richt zich op professionals (docenten, instellingen, beleidsmakers en onderzoekers) in het veld van de volwasseneneducatie.

Het platform is georganiseerd rond vijf thema’s:

  1. ondersteuning van leerders;
  2. leeromgevingen;
  3. basisvaardigheden;
  4. kwaliteit en beleid;
  5. financiering en strategieën.  
      


Vorige pagina
Top