Europese dimensie in loopbaanbegeleiding

Euroguidance Nederland vormt het Nederlands Loopbaankennispunt EU en coördineert tal van activiteiten ten behoeve van onderwijs en arbeidsmarkt.

Nederlands Loopbaankennispunt EU

Euroguidance Nederland voor Europa:

  1. promoten van de Europese dimensie van (loopbaan)begeleiding.
  2. informatievoorziening rond lifelong guidance en mobiliteit voor leerdoeleinden.
  3. aanleveren en onderhouden van de Europese portal met leermogelijkheden en kwalificaties.
  4. seminars, studiebezoeken en netwerkbijeenkomsten Euroguidance


Euroguidance Nederland voor Nederland:

  1. professionalisering versterken van loopbaanbegeleiding (in het mbo).
  2. versterken van de toegankelijkheid van loopbaanbegeleiding en -diensten.
  3. versterken van beleidsinzichten over loopbaan in het beroepsonderwijs met inzichten vanuit Europa. 

Vorige pagina
Top