Europese mobiliteit

Mobiliteit om studenten en professionals de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren.

CINOP Erasmus+ vormt samen met EPNuffic het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training. CINOP Erasmus+ is hierin verantwoordelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.


Key Action 1 van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt deze subsidiemogelijkheden voor studenten en professionals:

Middelbaar beroepsonderwijs

Mobiliteit in het middelbaar beroepsonderwijs biedt Europese leermogelijkheden voor studenten en professionals. Door internationale uitwisseling krijgen professionals en studenten in het mbo de kans hun competenties uit te breiden en nieuwe kennis op te doen.


Volwasseneneducatie

Voor het stimuleren van mobiliteit van professionals in de volwasseneneducatie stelt Erasmus+ subsidie beschikbaar. Door Europese uitwisseling vergroten professionals hun vaardigheden en leren organisaties van elkaar. De kwaliteit van de volwassenen-educatie in Nederland en in Europa verbetert hierdoor ook.


 

Vorige pagina
Top