Coördinatie team ECVET-experts

ECVET is een Europees systeem voor erkenning van elders behaalde leerresultaten. Het team faciliteert bij de verkenning van de mogelijkheden van ECVET in Leven Lang Leren en mobiliteit binnen Nederland.

Nederlands team van ECVET-experts

 

De ECVET-experts zijn mensen uit het veld die hun peers voorlichten over ECVET. Zij gaan met u in gesprek om u te helpen bij de implementatie van ECVET binnen uw onderwijsinstelling.


Ter bevordering van de invoering van ECVET hebben zij, in samenwerking met Erasmus+ mbo, onder meer de volgende taken:

  • het verzorgen van trainingen;
  • het adviseren van geinteresseerden;
  • het opzetten van een community of practice;
  • vertegenwoordiging in Europese ECVET-netwerken.
Vorige pagina
Top