Institutitionele samenwerking

voor het ontwikkelen, overdragen en implementeren van innovatieve aanpakken.

CINOP Erasmus+ vormt samen met EPNuffic het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training. CINOP Erasmus+ is hierin verantwoordelijk voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.


Key Action 2 van het Europese subsidieprogramma Erasmus+ biedt deze subsidiemogelijkheden voor strategische partnerschappen:


Middelbaar beroepsonderwijs

Volwasseneneducatie

Sectorale samenwerking binnen de onderwijssectoren middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie of sectoroverstijgende samenwerking tussen meerdere onderwijssectoren en bijvoorbeeld gemeenten, organisaties in de jeugdsector en het bedrijfsleven.

Samenwerking met andere sectoren, overheid en bedrijven leidt tot innovatie en verbetering van het onderwijs. Deze samenwerkingsprojecten kunnen kleine of grootschalige projecten zijn en hebben effect op verschillende niveaus: binnen organisaties, lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees.

Door Europese strategische samenwerking kunnen de partners samen opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken oplossen.Vorige pagina
Top