Thema's

Per jaar zet EPALE Nederland drie thema’s centraal. In 2016 waren dat de thema's Migranten, Leven Lang Leren en Digitale vaardigheden.

2017

 

Thema: Opbrengsten deelname volwasseneneducatie

Duur: januari t/m april

Het voorjaar stond in het teken van de impact en voordelen van educatie van volwassenen. In het magazine vindt u een beknopt overzicht van de highlights die op EPALE verschenen over het thema ‘De opbrengst van deelname van volwassenen aan educatieve activiteiten’.

EPALE magazine nummer 4 - mei 20172016

 

Thema: Digitale Vaardigheden

Duur: van oktober t/m december

EPALE magazine nummer 3 - winter 2016


 


Thema: Leven Lang Leren

Duur: van juni t/m september
“Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin iemand meerdere functies op de arbeidsmarkt vervult, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen,” vindt de (Nederlandse) Onderwijsraad. Het Nederlandse EPALE team ging op zoek naar goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en goede ideeën over volwassenen en ‘leven lang leren’. Het resultaat van de zoektocht naar informatie is verdeeld over 4 thema’s, op basis van de indeling die de (Nederlandse) Onderwijsraad geeft aan de basisfuncties van een leven lang leren. Ook is er een apart lemma met algemene achtergrondinformatie.

 

EPALE magazine nummer 2 - juli 2016
Thema: Migranten

Duur: van maart t/m mei

Welke rol kan volwasseneneducatie spelen bij de huidige instroom van vluchtelingen in Nederland (en Europa)? Hoe helpt educatie migranten? Het Nederlandse EPALE team ging voor u op zoek naar goede praktijkvoorbeelden, inspirerende verhalen en goede ideeën uit de hele wereld. Ook maakten we een serie interviews met ‘vluchtelingen van nu’ die inmiddels zelf ervaring hebben met onderwijs en integratie van migrantengroepen, asielzoekers en / of vluchtelingen.
Het dossier 'Migranten' is ook beschikbaar in het Engels.

EPALE magazine nummer 1 - mei 2016 

Vorige pagina
Top