Disclaimer

Deze website wordt beheerd en onderhouden door CINOP Publieke programma's. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site.

Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Overal waar in de tekst hij staat kunt u natuurlijk ook zij lezen.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. CINOP Publieke programma's neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. CINOP Publieke programma's neemt bovendien geen verantwoordelijkheid voor andere versies van documenten dan die gepubliceerd zijn op deze site of voor documenten op deze site die afkomstig zijn van derden.

Inhoud

Het overnemen van een gedeelte van de content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits www.cinoppubliekeprogrammas.nl wordt vermeld als bron en onverminderd het recht van CINOP Publieke programma's om, indien de exploitatie van de content naar haar oordeel daarvan schade ondervindt, dat overnemen alsnog te verbieden.


Het overnemen van informatie van deze website voor zakelijke of commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CINOP Publieke programma's.

Vorige pagina
Top